Wednesday, 27 April 2011

Bekerja sebagai IBADAH

Bekerja adalah suatu tuntutan agama, sekaligus menjadi ibadah. Justeru organisasi dan pekerja Muslim seharusnya berusaha untuk meningkatkan kualiti prestasi kerjanya.

Untuk melahirkan prestasi kerja yang berkualiti, perlulah mewujudkan satu budaya yang positif yang selalu menggalakn ke arah penambahbaikan dan berterusan kepada semua lapisan pekerja daripada peringkat ketua sehingga pekerja biasa.

Budaya kerja Islam membina kekuatan melalu mekanisme dalaman iaitu menghubungkan usaha dan pekerjaan sebagai tuntutan keagamaan. Bagi yang ingin menghayati Islam, mereka seharusnya turut berusaha meningkatkn prestasi kerja dari semasa ke semasa.


Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu kerja, maka dia melakukannya dengan penuh ketelitian dan dengan sebaik-baiknya"
(Riwayat Al-Baihaqi)


Akhir kata-kata

Sebagai Muslim tak kiralah korang bekerja sebagai kontrak atau tetap, kerajaan atau swasta. Bekerjalah dengan niat kerana Allah. Jalankanlah pekerjaan itu dgn HATI yang ikhlas dan sebaik-baiknya. Moga kite memperoleh ganjaran di sisi-NYA.

No comments:

Post a Comment